Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών μέσω της συμμετοχής του σε χρηματοδοτούμενα έργα και κινητοποιούμενο από την πολύτιμη αποκτηθείσα εμπειρία, είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας (σύμφωνες με τα πρότυπα ISO).

Ενδεικτικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το ΕΘΣ:

  • Εγκατάσταση διαγνωστικών συστημάτων. Έχουν αναπτυχθεί καινοτόμες τεχνικές για την παρακολούθηση των κινητήρων και τη διάγνωση βλαβών, οι οποίες προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε, να ικανοποιούν τις ανάγκες κάθε εφαρμογής.
  • Ανάπτυξη μοντέλων κινητήρων. Η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών έχει οδηγήσει σε ολοκληρωμένα μοντέλα κινητήρων για μία μεγάλη ποικιλία διατάξεων του κινητήρα, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων αρχιτεκτονικών (π.χ. geared, αντίστροφης περιστροφής, εσωτερικής ψύξης, κ.α.) και τεχνολογιών (π.χ.. έλεγχος ενεργούς ροής).
  • Δοκιμές μηχανών που μπορούν να πραγματοποιηθούν στις υπάρχουσες ερευνητικές και δοκιμαστικές εγκαταστάσεις χαμηλών και υψηλών ταχυτήτων.
  • Μετρήσεις στο πεδίο μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από τα στελέχη της Ομάδας με την χρήση κατάλληλου μετρητικού εξοπλισμού που διαθέτει το Εργαστήριο.
  • Σχεδιασμός και ανάλυση αεριοστροβίλων και ειδικότερα των αεροδυναμικών συνιστωσών τους κάνοντας χρήση της πιο σύγχρονης μεθοδολογίας στον τομέα των στροβιλομηχανών.
  • Διακρίβωση Μετρητών Φυσικού Αερίου
  • Δοκιμές Φυσητήρων