Διάταξη Δοκιμών Φυσητήρων/Ανεμιστήρων/Απορροφητήρων

click to see more images

click to see more images

Σε αυτή τη μονάδα δοκιμής, μικροί βιομηχανικοί φυσητήρες χαμηλής ταχύτητας δοκιμάζονται για την εξαγωγή των χαρακτηριστικών απόδοσης, όπως η χαρακτηριστική καμπύλη λειτουργίας και οι ποσότητες του πεδίου ροής. Το κελί δοκιμής είναι εξοπλισμένο με τα κατάλληλα όργανα σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 24163.
Η εγκατάσταση αποτελείται από τα ακόλουθα:

  1. Πτερύγιο στραγγαλισμού για έλεγχο της ροής μάζας
  2. Ακροστόμια
  3. Αγωγούς σταθερής περιοχής
  4. Εξισορροπιστές ροής
  5. Αγωγό Συστολής