Λογισμικό

Το ΕΘΣ έχει αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια σημαντικά συστήματα λογισμικού αφιερωμένα στην μοντελοποίηση του κινητήρα, στην απόδοση του αεριοστροβίλου, σε τεχνικές βελτιστοποίησης, στην ανάλυση καυσαερίων, στην ανάλυση της αποστολής, σε διαγνωστικές μεθόδους, κλπ. Το ΕΘΣ έχει προσφέρει σε διάφορους πελάτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα προσαρμοσμένο λογισμικό μαζί με την κατάλληλη τεκμηρίωση και/ή την κατάρτιση, όπου ζητήθηκε. Το λογισμικό είναι διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος του πελάτη σε μια ευέλικτη και σπονδυλωτή αρχιτεκτονική. Τα τελικά προϊόντα μπορούν να διανεμηθούν είτε ως εκτελέσιμα αρχεία ή αρχεία dll, ενσωματωμένα σε ένα μεγαλύτερο σύστημα λογισμικού. Οι λεπτομερείς περιγραφές των ανεπτυγμένων στο ΕΘΣ πακέτων λογισμικού δίνονται στο παρακάτω υπομενού.