Δοκιμή Κινητήρων

Οι ερευνητικές και δοκιμαστικές εγκαταστάσεις του ΕΘΣ/ΕΜΠ επιτρέπουν τον έλεγχο των εξαρτημάτων στροβιλομηχανών και των μικροστρόβιλων και RC (μοντέλο) κινητήρων jet. Οι εγκαταστάσεις δοκιμών μπορούν να προσαρμοστούν σε μια ευρεία ποικιλία των απαιτήσεων και των στόχων των μετρήσεων που διεξάγονται. Τα διαθέσιμα όργανα ποικίλουν από τους κλασικούς αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας διαφόρων τύπων και load cells έως τα πιο εξελιγμένα ανεμόμετρα θερμού νήματος και λέιζερ, μετατροπείς πίεσης υψηλής συχνότητας, ανιχνευτές εγγύτητας, επιταχυνσιόμετρα και μικρόφωνα. Κατάλληλος εξοπλισμός μετατόπισης, συστήματα συλλογής δεδομένων και λογισμικό ανάλυσης δεδομένων είναι επίσης διαθέσιμα, όπως και εξοπλισμός βαθμονόμησης για μορφοτροπείς πίεσης.