Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ερευνητικά Προγράμματα

  • ECATS (Environmental Compatible Air Transport System)
  • NEWAC (New Aero Engine Core Concepts)
  • DREAM (Validation of Radical Engine Architecture Systems)
  • CRESCENDO (Collaborative and Robust Engineering using Simulation Capability Enabling Next Design Optimisation)
  • SWAFEA (Sustainable Way for Alternative Fuels and Energy for Aviation
  • Alfa-Bird (Alternative Fuels and Biofuels for Aircraft Development)
  • SESAR (Single European Sky ATM Research)
  • Clean Sky
  • X-NOISE

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις