Εγκαταστάσεις

Οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΘΣ/ΕΜΠ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πτυχών της λειτουργίας των στροβιλομηχανών. .Οι εργασίες στους τομείς αυτούς διεξάγονται και υποστηρίζονται από: