Το Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών (ΕΘΣ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) ιδρύθηκε το 1982. Έχει μια ουσιαστική και σύγχρονη υποδομή σε διάφορους ερευνητικούς τομείς που σχετίζονται με τις στροβιλομηχανές. Στελεχώνεται από μια ισχυρή ερευνητική ομάδα που εργάζεται με σύμβαση ή / και σε συνεργασία με βιομηχανίες και οργανισμούς. Η εκτεταμένη έρευνα στον τομέα της μελέτης των επιδόσεων και της διαγνωστικής των αεριοστροβίλων έχει οδηγήσει στη δημιουργία ολοκληρωμένων μοντέλων κινητήρων για ποικίλες διατάξεις και στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων. Έχουν αναπτυχθεί τεχνικές για την εκτίμηση της κατάστασης των κινητήρων και της διάγνωσης βλαβών καθώς και διαγνωστικά συστήματα, που βρίσκονται εγκατεστημένα σε αεριοστρόβιλους που λειτουργούν στο πεδίο. Για την ανάλυση των εσωτερικών και εξωτερικών ροών που παρατηρούνται π.χ. σε πτερυγώσεις στροβιλομηχανών, στα πτερύγια των αεροσκαφών κ.α. έχουν αναπτυχθεί αρκετές τεχνικές υπολογιστικής ρευστομηχανικής, ενώ, αντίστοιχα, για την βελτιστοποίηση διάφορων αεροδυναμικών σωμάτων έχουν αναπτυχθεί ισχυρές στοχαστικές και αιτιοκρατικές μέθοδοι, που βασίζονται σε εξελικτικούς αλγόριθμους και συζυγείς προσεγγίσεις. Ως μέλος ενός Ανώτατου Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, το ΕΘΣ υποστηρίζει μια σειρά από προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, μεταφέροντας συνεχώς τη γνώση που αποκτάται μέσω της έρευνας στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Για περισσότερα βλέπε Παρουσίαση ΕΘΣ.