Κλίνη δοκιμών μικρών παροχών (0.006 m3/h – 0.360 m3/h)

Η κλίνη δοκιμών εφαρμόζει τη μέθοδο της σύγκρισης του υπό έλεγχο Μετρητή με πρότυπο Μετρητή (Ritter Drum-Type Gas Meter), η ακρίβεια του οποίου έχει ιχνηλασιμότητα στα εθνικά πρότυπα της Γερμανίας (PTB).

• Εργαζόμενο μέσο αέρας σε ατμοσφαιρικές συνθήκες

• Δυνατότητα βαθμονόμησης: Διαφραγματικών (Diaphragm), Θετικής μετατόπισης (Rotary), Τουρμπίνας (Turbine)

• Καλυπτόμενο εύρος παροχών: 0.006 m3/h – 0.360 m3/h

 

Κλίνη δοκιμών μεγάλων παροχών (0.16 m3/h – 1600 m3/h)

Η κλίνη δοκιμών εφαρμόζει τη μέθοδο της σύγκρισης του υπό έλεγχο Μετρητή με πρότυπο Μετρητή. Κατασκευής της Ολλανδικής εταιρίας FMG, διακριβωμένη από το NMI –VSL στα επί μέρους στοιχεία της (μετρητές αναφοράς, μετρητικά όργανα, λογισμικό) και στο σύνολο της.

• Εργαζόμενο μέσο αέρας σε ατμοσφαιρικές συνθήκες

• Δυνατότητα βαθμονόμησης: Διαφραγματικών (Diaphragm), Θετικής μετατόπισης (Rotary), Τουρμπίνας (Turbine)

• Καλυπτόμενο εύρος παροχών: 0.16 m3/h – 1600 m3/h

 Για περισσότερα βλέπε Παρουσίαση Μονάδας.

 

Κάνε κλικ για περισσότερες εικόνες.