Διαγνωστικά Συστήματα

Η εργασιακή εμπειρία της ομάδας έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός γενικού σπονδυλωτού Συστήματος Παρακολούθησης και Διάγνωσης (EGEFALOS) σε πραγματικό χρόνο, που μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί ώστε να ικανοποιήσει συγκεκριμένες απαιτήσεις. Οι εφαρμογές αυτού του συστήματος έχουν χρησιμοποιηθεί στην πράξη για υπηρεσίες παρακολούθησης της λειτουργίας των αεριοστροβίλων στον χώρο:

  • FIAT TG20(55 MW)

click to see more images

  • GEC EM610B (60 MW)

click to see more images

  • ABB SULZER TYPE 10 (21 MW)

click to see more images

  • Military turbojet engine (GE J79) in test bed

click to see more images

Επίσης, η ομάδα διαθέτει την τεχνογνωσία για την εκτέλεση μετρήσεων για διαγνωστικές εργασίες και ένα ευρύ φάσμα μετρητικού εξοπλισμού είναι διαθέσιμο στο ΕΘΣ / ΕΜΠ για το σκοπό αυτό.

Η ομάδα έχει πολύτιμη εμπειρία στην ανάπτυξη προσαρμοσμένων διαγνωστικών συστημάτων από τη συμμετοχή της σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και τη συνεργασία της με βιομηχανικούς εταίρους και οργανισμούς. Σχετικές εργασίες έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη εξειδικευμένου διαγνωστικού λογισμικού, ειδικά σχεδιασμένου για να καλύψει τις ιδιαιτερότητες της κάθε εφαρμογής.

Στον τομέα της παρακολούθησης της λειτουργίας της μηχανής και της διαγνωστικής σφαλμάτων διεξάγεται εκτενής και ουσιαστική έρευνα από ομάδα που δραστηριοποιείται από το 1990, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων δεδομένων και την καθιέρωση καινοτόμων μεθόδων. Η ερευνητική εργασία εντάσσεται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες:


• Τεχνικές που χρησιμοποιούν αεροθερμοδυναμικά δεδομένα (π.χ. πίεση, θερμοκρασία). Εφαρμόζονται ενδεικτικά για μεμονωμένη ανίχνευση / ταυτοποίηση σφαλμάτων, παρακολούθηση συνολικής επιδείνωσης και επιδείνωσης εξαρτημάτων, διαγνωστικά μοντέλα σε πραγματικό χρόνο κ.λπ.

• Τεχνικές που χρησιμοποιούν δεδομένα μέτρησης ταχείας απόκρισης (π.χ. δόνηση, ήχος, εσωτερική αστάθεια πίεσης) με χρήση μεθόδων επεξεργασίας σήματος για την εξαγωγή χαρακτηριστικών. Οι τεχνικές αυτής της κατηγορίας έχουν καταδείξει τη δυνατότητα ανίχνευσης και αναγνώρισης σφαλμάτων πολύ μικρού μεγέθους, τα οποία θα παρέμεναν απαρατήρητα από  τις συμβατικές τεχνικές, αλλά μπορούν ωστόσο να εξελιχθούν σε καταστροφικές αποτυχίες.

 

Αρχή Σελίδας