Μετρητικός Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών έχει στη διάθεσή του ένα ευρύ φάσμα οργάνων για τη μέτρηση των ποσοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία αεριοστροβίλων και στροβιλομηχανών.
Τα διαθέσιμα όργανα μπορούν να εκτελέσουν μετρήσεις, όπως:

 • Μετρήσεις Ροής
  • Πίεση (μέση, ασταθής)
  • Μέση Ταχύτητα (μέγεθος και κατεύθυνση)
  • Ασταθής Ταχύτητα, Turbulence
  • Θερμοκρασία
 • Μηχανολογικές Μετρήσεις
  • Δόνηση (περιβλήματος, ατράκτου)
  • Ακουστική Πίεση
  • Μετρήσεις Διαστάσεων

Η ορθότητα και η επαλήθευση των στοιχείων που συλλέγονται είναι εγγυημένη από την κατάλληλη βαθμονόμηση των οργάνων με τη χρήση του αντίστοιχου εξοπλισμού και πρωτοκόλλων.

Επίσης, το ΕΘΣ είναι εξοπλισμένο με ειδικά τεχνικά όργανα για ειδικούς σκοπούς και μετρήσεις. Αυτά είναι:

 • Ένα σύστημα 3D LDA, με οπτικές ίνες, που περιλαμβάνει ένα 1D και ένα 2D σύστημα, για ταυτόχρονες μη παρεμβατικές μετρήσεις τριών συνιστωσών ταχύτητας.
 • Μία μηχανή ζυγοστάθμισης για ρότορες μέχρι 50 κιλά.
 • Μία μηχανή μέτρησης συντεταγμένων για μετρήσεις τρισδιάστατων αντικειμένων διαφόρων σχημάτων και μορφών.
 • Ένας φορητός, ολοκληρωμένος και συμπαγής αναλυτής εκπομπών
 • Μία διάταξη βαθμονόμησης ελεύθερης δέσμης που χρησιμοποιείται για πιο λεπτομερή βαθμονόμηση σωλήνων πολλαπλών οπών και ανεμόμετρων θερμαινόμενου νήματος
 • Μία διάταξη κρουστικής δοκιμής που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό συχνοτήτων Eigen των μερών της μηχανής, που είναι είτε απομονωμένα είτε συναρμολογημένα πάνω στην μηχανή.
 • Ένας φορητός αναλυτής FFT ιδανικός για ανάλυση θορύβου και κραδασμών, αλλά για πολλές άλλες εφαρμογές
 • Ένας μετρητής κραδασμών Laser για εφαρμογές όπου είναι αδύνατο ή ανεπιθύμητο να προσαρμοστεί ένας μετατροπέας κραδασμών σε ένα δονούμενο αντικείμενο.