Μοντέλα Κινητήρων

Μοντέλα κινητήρων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των υφιστάμενων και φουτουριστικών διατάξεων του κινητήρα έχουν δημιουργηθεί, ενώ οι ανεπτυγμένες τεχνικές επιτρέπουν τη μοντελοποίηση σχεδόν κάθε διάταξης. Τα μοντέλα του κινητήρα μπορούν να είναι είτε γενικά είτε κατά παραγγελία και να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού ή / και σε συγκεκριμένα δεδομένα λειτουργίας και μετρήσεων. Τα μοντέλα του κινητήρα μπορούν να προσαρμοστούν σε συγκεκριμένες ανάγκες, παρέχοντας έτσι μεγάλη ευελιξία σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του κινητήρα που εξετάζονται. Στο πλαίσιο αυτό, εργαλεία ανάλυσης είναι διαθέσιμα για τη μελέτη της επίδρασης των εναλλακτικών καυσίμων στην απόδοση του κινητήρα και στην πρόβλεψη των εκπομπών ρύπων και θορύβου. Επίσης, ειδικά εξαρτήματα και στοιχεία όπως ο συμπιεστής, το δευτερεύον σύστημα αέρα, κλπ μπορούν να μοντελοποιηθούν με μεγαλύτερη πιστότητα (ζουμ), παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη ανάλυση των χαρακτηριστικών και του σχεδιασμού του κινητήρα. Η λειτουργία ζουμ που αναπτύχθηκε, επιτρέπει την συμπερίληψη των πολλαπλών φυσικών (π.χ. πρόσληψη νερού) στο μοντέλο του κινητήρα, ενώ μπορούν να εξεταστούν λεπτομερώς φαινόμενα επιδείνωσης. Τα μοντέλα μπορούν να κατασκευαστούν είτε χρησιμοποιώντας το περιβάλλον προσομοίωσης PROOSIS είτε τον κώδικα in-house TEACHES.

Παραδείγματα Μοντέλων Κινητήρων.