Ερευνητικές και Πειραματικές Εγκαταστάσεις

Οι ερευνητικές και δοκιμαστικές εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση πειραματικών μελετών στο πλαίσιο Ερευνητικών Προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία αλλά και από την Ε.Ε. Παραδείγματα των πειραματικών μελετών που διεξάγονται είναι: χαρτογράφηση 3-D ροής των πτερυγώσεων συμπιεστή υψηλής ταχύτητας, μελέτη της απόδοσης ακτινικού συμπιεστή με την ύπαρξη βλαβών, μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς ενός μικρού αεριοστροβίλου, δοκιμή για τη βελτιστοποίηση των φυγόκεντρων ανεμιστήρων, δοκιμή προηγμένων ακτινικών συμπιεστών υψηλής ταχύτητας.

Οι εγκαταστάσεις αυτές περιλαμβάνουν χαμηλών και υψηλών ταχυτήτων διατάξεις:

Τμήμα Χαμηλών Ταχυτήτων

Οι εγκαταστάσεις χαμηλών ταχυτήτων είναι οι ακόλουθες:

i) Διάταξη Δοκιμών Φυσητήρων/Ανεμιστήρων/Απορροφητήρων. Δοκιμαστική βάση για βιομηχανικούς μικρούς φυσητήρες. Σε αυτή την εγκατάσταση τα χαρακτηριστικά του ανεμιστήρα προέρχονται με βάση το πρότυπο DIN 24163.

ii) Διάταξη Δοκιμής Γραμμικής Πτερύγωσης. Σήραγγα γραμμικής πτερύγωσης. Σε αυτή την εγκατάσταση εξάγονται τα χαρακτηριστικά των επιδόσεων των γραμμικών πτερυγώσεων του συμπιεστή ή του στροβίλου. Επίσης, μπορεί να γίνει μια λεπτομερής μελέτη του πεδίου ροής.

iii) Διάταξη Δοκιμής Αντίστροφης Περιστροφής.

iv) Μονάδα Διακρίβωσης Μετρητών Φυσικού Αερίου

Τμήμα Υψηλών Ταχυτήτων

Εκτός από τις εγκαταστάσεις χαμηλών ταχυτήτων, υπάρχουν, επίσης, εγκαταστάσεις υψηλών ταχυτήτων για την υποστήριξη της πειραματικής έρευνας και των σχεδιαστικών αναγκών του ΕΘΣ/ΕΜΠ.

i) Διάταξη Δοκιμής Συμπιεστή (Compressor Test Rig) Μια δοκιμαστική διάταξη συμπιεστή που μπορεί να υποδεχτεί και αξονικούς και ακτινικούς συμπιεστές, σε διάταξη είτε 750 kW / 24000 rpm είτε 400 kW 80000rpm για την εξαγωγή χαρακτηριστικών ροής και απόδοσης.

ii)Διάταξη Δοκιμής Στροβιλο-Συμπιεστή Μία εγκατάσταση «κρύου» αξονικού και ακτινικού στροβίλου σε διάταξη 420 kw/80000 rpm arrangement. Αυτή η εγκατάσταση μπορεί να φιλοξενήσει δοκιμές στροβίλων και συμπιεστών ή ολόκληρων αεριοστροβίλων μέχρι αυτή την ταχύτητα και δύναμη.

iii) Διάταξη Δοκιμής Στροβιλοϋπερπληρωτή Μία δοκιμαστική εγκατάσταση στροβιλοϋπερπληρωτή turbocharger test facility όπου γίνονται λεπτομερείς μετρήσεις για να εξαχθούν τα χαρακτηριστικά ροής συμπιεστή και στροβίλου ενός στροβιλοϋπερπληρωτή.

iv) Διάταξη Δοκιμής Δακτυλιοειδούς Πτερύγωσης (Annular Cascade Test Rig) Μία δοκιμαστική διάταξη διηχητικής περιφερειακής πτερύγωσης, με περιστρεφόμενο hub, ειδικά προσαρμοσμένο για λεπτομερείς μελέτες tip clearance.