Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις

Τμήμα Χαμηλών Ταχυτήτων

i) Εγκατάσταση Συμπιεστή Χαμηλών Ταχυτήτων. Η εκπαιδευτική αυτή εγκατάσταση αποτελείται από ένα δοκιμαστικό δακτύλιο για μονοβάθμιο αξονικό συμπιεστή χαμηλών ταχυτήτων. Εκτελούνται εκπαιδευτικές για την εξοικείωση των φοιτητών με τις διαδικασίες μέτρησης που επιτρέπουν τον προσδιορισμό της χαρακτηριστικής καμπύλης μιας μηχανής.

Τμήμα Υψηλών Ταχυτήτων

i) Μικρός Κινητήρας Jet. Ο δοκιμαστικός θάλαμος σχεδιάστηκε για την υποστηρίξει εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τομέα των αεριοστροβίλων. Ο δοκιμαστικός κινητήρας είναι ένα μικρός στροβιλοκινητήρας jet που ονομάζεται Όλυμπος από την Ολλανδική εταιρεία “Micro Turbines”. Αποτελείται από μονοβάθμιο συμπιεστή ακτινικής ροής, με δακτυλιοειδή θάλαμο καύσης και μονοβάθμιο στρόβιλο αξονικής ροής.

ii) Μικρός Αεριοστρόβιλος. Ο δοκιμαστικός θάλαμος σχεδιάστηκε για την υποστηρίξει εκπαιδευτικές δραστηριότητες στον τομέα των βιομηχανικών αεριοστροβίλων. Ο κινητήρας είναι ένας μικρός αεριοστρόβιλος από την εταιρεία “TURBOENERGIE” και αποτελείται από ακτινικό συμπιεστή, δύο cannular θαλάμους καύσης χαμηλών εκπομπών και διβάθμιο στρόβιλο.