Ερευνητικά Έργα

Παραθέτονται μερικά από τα ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ε.Ε. και έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη στο ΕΘΣ/ΕΜΠ.

 • DEMOS: Developing advanced Engine Multi-disciplinary Optimisation Simulations (2016-2019)
 • CRESCENDO Collaborative and Robust Engineering using Simulation Capability Enabling Next Design Optimization (Integrated Project 2009-2012)
 • ECATS Network of Excellence on 'Environmentally Compatible Air Transport System' (2007-2012)
 • NEWAC: New Aero Engine Core Concepts (Integrated Project 2007-2010)
 • VIVACE Value Improvement Through a Virtual Aeronautical Collaborative Enterprise-(Integrated Project 2004-2007)
 • TATEM: Technologies And Techniques For New Maintenance Concepts (Integrated Project 2004-2008)
 • AEROTEST : Remote Sensing Technique For Aeroengine Emission Certification And Monitoring (Specific Targeted Project 2004-2007)
 • BRITE BRPR CT97-0601: OBIDICOTE Οn Board Identification Diagnostics and Control of Turbine Engines, (1998-2002)
 • BRITE BRE2-CT94-0999: Turbo-electric Taxi with Low Environmental Impact (1995-1998)
 • ESPRIT 20059 ‘HIPERCOSME’, (1997-2000).
 • BRITE BREU-506: Gas Turbine Health Monitoring Demonstrator, (1991-1994).
 • BRITE RI-1B-159: Noise/Vibration Imaging Techniques for Gas Turbines Investigations (1986-1989).