Διακρίσεις

Οι ακόλουθες διεθνείς διακρίσεις έχουν απονεμηθεί σε επιλεγμένα έργα και τα μέλη της ομάδας:

• Βραβείο καλύτερης εργασίας στον Έλεγχο και τη Διαγνωστική, 1992 ASME International TURBΟ-EXPΟ.

• Το ετήσιο Βραβείο Εξαιρετικής Επίδοσης της Επιτροπής της Υπηρεσίας Ελέγχου και Διαγνωστικής της ASME για το 2002 απονεμήθηκε στον επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας, Καθ. Κ. Μαθιουδάκη.

• Βραβείο καλύτερης εργασίας στον Έλεγχο και τη Διαγνωστική, 2002 ASME International TURBΟ-EXPΟ.

• Βραβείο καλύτερης εργασίας στην Εκπαίδευση, 2003 ASME International TURBΟ-EXPΟ.

• PE Βραβείο για την δημοσίευση της καλύτερης εργασίας στο ImechE Journal of Power and Energy, 2004.

• Βραβείο καλύτερης εργασίας της Επιτροπής του Κύκλου Καινοτομιών, 2012 ASME International TURBΟ-EXPΟ.