Δημοσιεύσεις ΕΘΣ/ΕΜΠ: Μέθοδοι Διαγνωστικής Αεριοστροβίλων με τη χρήση κραδασμών ή άλλων μέτρων ταχείας απόκρισης (ήχος, δυναμική πίεση κ.α.)

 1. Aretakis N., Mathioudakis K., Kefalakis M., Papailiou K.D., “Turbocharger Unstable Operation Diagnosis Using Vibroacoustic Measurements”, ASME Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol 126, No. 3, October 2004, pp. 840-847 [abstract] [PDF presentation] (also: ASME paper GT2003-38321)

 2. Aretakis N., Mathioudakis K., Dedoussis V., "Derivation of Signatures for Faults in Gas Turbine Compressor Blading", Control Engineering Practice, Vol. 6, No. 8, August 1998, pp. 969-974 [abstract] (also: IFAC symposium on fault detection, supervision and safety for technical processes, SAFEPROCESS'97, Aug. 26-28, 1997, Kingston Upon Hall, UK)

 3. Stamatis A., Aretakis N., Mathioudakis K., "Blade Fault Recognition Based on Signal Processing and Adaptive Fluid Dynamic Modelling", ASME Journal of Engineering for Gas Turbine and Power, Vol. 120, No. 3, July 1998, pp 543-549 [abstract] [PDF presentation] (also ASME paper 97-GT-197)

 4. Aretakis N., Mathioudakis K., "Wavelet Analysis for Gas Turbine Fault Diagnostics", ASME Journal of Engineering for Gas Turbine and Power, Vol. 119, No. 4, , October 1997, pp. 870-876 [abstract] (also: ASME paper 96-GT-343)

 5. Aretakis N., Mathioudakis K., "Radial Compressor Fault Identification using Dynamic Measurement Data", ASME paper 96-GT-102, 41st ASME International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition, June 1996, Birmingham, UK [abstract] [PDF presentation]

 6. Baligand B., Garnier B., Mathioudakis K., Smith M.K., "Gas Turbine Health Monitoring Demonstrator", 2nd International Conference on Acoustical and Vibratory Surveillance Methods and Diagnostic Techniques - SFM/IMEKO/SFA - SEMLIS, 10-12 Oct 1995, pp. 521-531

 7. Mathioudakis K.: “Diagnostic Techniques Based on Fast Response Measurements”, in 'Measurement Techniques', VKI Lectures Series 1995-2, Measurement Techniques

 8. Dedoussis V., Mathioudakis K., Papailiou K.D., "Numerical Simulation of Blades Fault Signatures from Unsteady Wall Pressure Signals", ASME paper 94-GT-289, 39th ASME International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition, June 1994, Hague, Netherlands. Accepted for publication in Journal of Engineering for Gas Turbine and Power, ASME.

 9. Loukis E., Wetta P., Mathioudakis K., Papathanasiou A., Papailiou K.D., "Combination of Different Unsteady Quality Measurements for Gas Turbine Blade Fault Diagnosis", ASME Paper 91-GT-201, 36th ASME International Gas Turbine and Aeroengine Congress, June 3-6, 1991, Orlando, Florida, USA. (Best paper award, of the Controls and Diagnostics Committee of ASME)

 10. Mathioudakis K., Papathanasiou A.,Loukis E., Papailiou K.D., "Fast Response Wall Pressure Measurement as a Means of Gas Turbine Blade Fault Identification". ASME Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 113, No. 2, April 1991, pp. 269-275

 11. Mathioudakis K., Loukis E., Papailiou K.D., "Casing Vibration and Gas Turbine Operating Conditions", ASME Journal of Engineering for Gas Turbine and Power, Vol. 112, No 4, Oct. 1990, pp. 478-485. (also: ASME Paper 89-GT-78)

Αρχή Σελίδας